Standaard

Wij produceren uit traditie al tijden het grootste deel van onze producten in ons eigen bedrijf, zodat alle producten – met enkele uitzonderingen – voorzien zijn van het symbool "Made in Germany". Alle producten worden vanaf de ontwikkeling tot en met de oplevering door ons gecontroleerd en leveren dus voor onze klanten een maximale kwaliteitszekerheid op.

Tijdens het gehele productieproces worden alle onderdelen aan een doorlopende kwaliteitscontrole onderworpen. Hierdoor garanderen wij onze hoge kwaliteitsstandaard.

Veiligheid

Selecta speelgoed voldoet aan de actuele stand van de Europese- en de internationale norm. Onze producten worden volgens de Europese norm voor speelgoed getest, te beginnen in de ontwikkelingsfase en doorlopend tot en met de marktintroductie. Daarnaast worden onze producten door de TÜV productservice getest op overeenstemming met de Europese norm EN71 en onderscheiden met het symbool voor geteste veiligheid „GS“ (Geprüfte Sicherheit).

Oppervlakbehandeling

Het natuurlijke materiaal hout kan zonder bezwaar in de mond worden genomen. Bij Selecta worden uitsluitend milieuvriendelijke en volkomen onschadelijke kleuren en lakken gebruikt, die voldoen aan de EN71.

Met een speciaal transferprintprocédé printen wij kleurrijke illustraties op hout. Met dit procédé bereiken wij een heel speciale kleurglans en tevens een robuust kras- en speekselbestendig oppervlak.

Waarschuwingsinstructies

Wij zijn door wettelijke eisen verplicht om waarschuwingsinstructies bij te sluiten bij de betreffende producten. Deze moeten waarborgen dat het speelgoed doelmatig wordt gebruikt en leveren bovendien extra informatie over de toepassing en op leeftijd afgestemd gebruik.

De wetgever wil daardoor risico’s die kunnen ontstaan door foutieve toepassing tegengaan. Neem derhalve de waarschuwingsinstructies uiterst nauwkeurig in acht en sla deze op.

Milieu

Het is ons doel om ons milieu te behouden en te beschermen. Daarvoor hebben wij een groot aantal maatregelen gerealiseerd en werken wij aan permanente doorontwikkeling.

Wij verwerken daarom overwegend inheemse houtsoorten, bij voorkeur esdoornhout. Om niet meer hout te rooien dan bijgroeit, ondersteunen wij duurzame bosbouw, waarin wij PEFC/FSC-gecertificeerde houtsoorten verwerken. Met het uit de productie voortkomende houtafval dekken wij de gehele warmtebehoefte binnen het bedrijf. De productieprocessen worden doorlopend onderzocht op de mogelijkheid om nog meer energie te besparen en CO²-emissies te voorkomen; dit wordt eveneens permanent verbeterd.

Werkomstandigheden

Wij verplichten ons ertoe menswaardige werkomstandigheden in ons eigen productiebedrijf te bieden en datzelfde eisen wij van onze toeleveranciers. Wij behandelen onze medewerkers correct en bieden hen een veilig en gezond werkmilieu. Door doorlopende controle wordt gewaarborgd dat alle voorschriften over werktijden en minimumloon en het verbod op kinderarbeid in acht worden genomen.